Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Diagnostika

Magnetická rezonance

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Jak se objednat na magnetickou rezonanci (MR)?

Na magnetickou rezonanci se můžete objednat prostřednictvím e-mailu: zadanky@ptc.cz. Nejprve potřebujete získat žádanku, kterou vystaví váš lékař, musí jím být podepsaná a opatřená razítkem zdravotnického zařízení. Do zprávy, prosíme, uveďte také kontakt na vás (nejlépe telefonní číslo). Jestliže zašlete žádanku předem, zjednoduší to a zrychlí systém objednání. V případě, že ji nemůžete zaslat prostřednictvím e-mailu, kontaktujte, prosíme, Oddělení radiodiagnostiky na telefonním čísle +420 222 999 070, kde vám poradí, jak dále postupovat.

Co budete pro diagnostické vyšetření potřebovat?

  • Žádanku vystavenou ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem nebo lékařem specialistou – onkologem, ortopedem… apod.)
  • platnou kartičku pojišťovny,
  • a občanský průkaz.

Vyšetření magnetickou rezonancí je hrazeno zdravotními pojišťovnami s výjimkou ZP 213. Zdravotní pojišťovna 213 (Revírní bratrská pokladna) vyšetření magnetickou rezonancí nehradí.

Informace pro pacienta

Originál vyplněné žádanky na vyšetření magnetickou rezonancí s razítkem zdravotnického zařízení a podpisem lékaře přineste s sebou na vyšetření.

Kdy nemůžete vyšetření podstoupit?

Máte-li kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor či kochleární implantát NESMÍTE být vyšetřen magnetickou rezonancí. Předem na to upozorněte personál.

Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být vyšetřeni na MR. Takovou skutečnost, však musíte VŽDY a PŘED vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

Důležité informace pro pacienta při MR

Seznámení s magnetickou rezonancí (poučení pacienta)

Na základě klinického nálezu vám lékař doporučil vyšetření magnetickou rezonancí. Abychom vás ušetřili případných obav z vyšetření, připravili jsme po vás základní informace o magnetické rezonanci, co je to za vyšetření, co vás čeká a zda jsou nějaká omezení.

Seznámení s magnetickou rezonancí

Informovaný souhlas pacienta s MR vyšetřením

Informovaný souhlas s vyšetřením magnetickou rezonancí si můžete prostudovat v klidu domova. Vyplníte a podepíšete jej až při návštěvě Protonového centra. Informovaný souhlas si můžete prohlédnout zde.

Informovaný souhlas MR vyšetření

Informovaný souhlas pacienta s ultrazvukovým vyšetřením

Informovaný souhlas s vyšetřením pomocí ultrazvuku si můžete prostudovat v klidu domova. Vyplníte a podepíšete jej, až při návštěvě Protonového centra. Informovaný souhlas si můžete prohlédnout zde.

Informovaný souhlas USG vyšetření (PDF)Oddělení radiodiagnostiky Protonového centra provádí následující vyšetření magnetickou rezonancí:

Magnetická rezonance prsu

Vyšetření magnetickou rezonancí prsů se stále více využívá pro lepší zobrazení ložiskových lézí prsů. MR vyšetření by měly podstoupit především ženy se zvýšeným rizikem výskytu karcinomu prsu. Jedná se o ženy, jejichž matka nebo babička měly nádor prsu, mají genetickou predispozici, jsou po ozáření hrudníku nebo mezihrudí (mediastina) před 30 a více lety nebo jsou sledovány pro nezhoubný nádor prsu.

Magnetická rezonance prsů umožňuje lepší zjištění rozsahu nádoru před operací či ozářením. Vyšetření mohou podstoupit i ženy, které mají prsní implantáty a u kterých ultrazvuk neposkytl dostatečné informace a také ženy po kosmetických výkonech (např. modelace).

V případě onkologického onemocnění může MR prsu poskytnout informaci o reakci na léčbu zářením či chemoterapií, případně slouží k dalšímu sledování a kontrole po prodělaném onemocnění. Vyšetření lze provádět také u pacientek se zvětšenými uzlinami v podpaží (axilách), kde není známý primární zdroj, nebo u nemocných s podezřením na nádor z provedené mamografie. Dynamické sekvence, které jsou během magnetické rezonance pořizované, pomáhají k odlišení zhoubných a nezhoubných lézí podle typu sycení těchto lézí, proto je MR vyšetření v diagnostice karcinomu prsu velmi přínosné a má výraznou výtěžnost.

Ultrazvuk

Oddělení radiodiagnostiky Protonového centra disponuje také ultrazvukem, který slouží k vyšetření celého těla.

Více informací o o souborech cookies naleznete zde