Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Diagnostika

Magnetická rezonance

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Jak objednat pacienta na magnetickou rezonanci

Informace pro lékaře

Vyplněný formulář žádanky na vyšetření magnetickou rezonancí s údaji o pacientovi, včetně zdůvodnění, detailní specifikace vyšetření, ev. anamnézy, zašlete, prosíme, na e-mailovou adresu: zadanky@ptc.cz. V následující pracovní den vám sdělíme nejbližší termín vyšetření.

Žádanka na vyšetření magnetickou rezonancí

Pro některé typy MR vyšetření je někdy nutné podání kontrastní látky. Proto požadujeme předchozí provedení laboratorní kontroly renálních funkcí pacienta. Předcházíme tím nutnosti provést pouze nativní, tedy méně výtěžné vyšetření, nebo přesunout pacienta na náhradní termín, až po obdržení laboratorních výsledků.

Vyšetření magnetickou rezonancí je hrazeno zdravotními pojišťovnami s výjimkou ZP 201 a ZP 213. Kromě zdravotní pojišťovny 201, která hradí vyšetření pouze z pěti pražských nemocnic (Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, Thomayerova nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce). Zdravotní pojišťovna 213 (Revírní bratrská pokladna) vyšetření magnetickou rezonancí nehradí.

Důležité informace pro pacienta při MR

Seznámení s magnetickou rezonancí (poučení pacienta)

Na základě klinického nálezu vám lékař doporučil vyšetření magnetickou rezonancí. Abychom vás ušetřili případných obav z vyšetření, připravili jsme po vás základní informace o magnetické rezonanci, co je to za vyšetření, co vás čeká a zda jsou nějaká omezení.

Seznámení s magnetickou rezonancí

Informovaný souhlas pacienta s MR vyšetřením

Informovaný souhlas s vyšetřením magnetickou rezonancí si můžete prostudovat v klidu domova. Vyplníte a podepíšete jej až při návštěvě Protonového centra. Informovaný souhlas si můžete prohlédnout zde.

Informovaný souhlas MR vyšetření

Informovaný souhlas pacienta s ultrazvukovým vyšetřením

Informovaný souhlas s vyšetřením pomocí ultrazvuku si můžete prostudovat v klidu domova. Vyplníte a podepíšete jej, až při návštěvě Protonového centra. Informovaný souhlas si můžete prohlédnout zde.

Informovaný souhlas USG vyšetření (PDF)Oddělení radiodiagnostiky Protonového centra provádí následující vyšetření magnetickou rezonancí:

Magnetická rezonance prsu

Vyšetření magnetickou rezonancí prsů se stále více využívá pro lepší zobrazení ložiskových lézí prsů. MR vyšetření by měly podstoupit především ženy se zvýšeným rizikem výskytu karcinomu prsu. Jedná se o ženy, jejichž matka nebo babička měly nádor prsu, mají genetickou predispozici, jsou po ozáření hrudníku nebo mezihrudí (mediastina) před 30 a více lety nebo jsou sledovány pro nezhoubný nádor prsu.

Magnetická rezonance prsů umožňuje lepší zjištění rozsahu nádoru před operací či ozářením. Vyšetření mohou podstoupit i ženy, které mají prsní implantáty a u kterých ultrazvuk neposkytl dostatečné informace a také ženy po kosmetických výkonech (např. modelace).

V případě onkologického onemocnění může MR prsu poskytnout informaci o reakci na léčbu zářením či chemoterapií, případně slouží k dalšímu sledování a kontrole po prodělaném onemocnění. Vyšetření lze provádět také u pacientek se zvětšenými uzlinami v podpaží (axilách), kde není známý primární zdroj, nebo u nemocných s podezřením na nádor z provedené mamografie. Dynamické sekvence, které jsou během magnetické rezonance pořizované, pomáhají k odlišení zhoubných a nezhoubných lézí podle typu sycení těchto lézí, proto je MR vyšetření v diagnostice karcinomu prsu velmi přínosné a má výraznou výtěžnost.

Ultrazvuk

Oddělení radiodiagnostiky Protonového centra disponuje také ultrazvukem, který slouží k vyšetření celého těla.

Více informací o o souborech cookies naleznete zde