Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Diagnostika

PET/CT

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Jak objednat pacienta na PET/CT?

Na vyšetření PET/CT, tedy vyšetření pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou tomografií, objednáte pacienty na telefonním čísle +420 222 999 046, kde pro pacienta můžete rezervovat termín vyšetření. Následně zašlete vyplněnou žádanku na e-mail: zadanky@ptc.cz. Rezervování termínu a zaslání žádanky předem zjednoduší a zrychlí systém objednání.

Informace pro lékaře

  1. Vyplňte, prosíme, žádanku na PET/CT (PDF).
  2. Na čísle +420 222 999 046 rezervujte termín vyšetření.
  3. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádanku, prosíme, pošlete na e-mail zadanky@ptc.cz.

Informace pro pacienta

Informovaný souhlas s vyšetřením PET/CT a také informovaný souhlas s použitím kontrastní látky si můžete prostudovat v pohodlí domova. Vyplníte a podepíšete jej až při návštěvě Protonového centra. Informované souhlasy si můžete prohlédnout zde.

Informovaný souhlas PET/CT vyšetření

Poučení pacienta před vyšetřením PET/CT

Byl jste objednán na Oddělení nukleární medicíny na PET/CT vyšetření, které je poměrně náročné na správnou přípravu. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním a mohli jsme vaše vyšetření provést co nejlépe, s maximální diagnostickou výtěžností, prosíme vás o prostudování následujících pokynů:

Poučení pacienta před vyšetřením PET/CT

PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny. Metoda se používá zejména k diagnostice nádorových onemocnění, případně zánětů, přičemž využívá fúzi, neboli kombinaci funkčního (metabolického) a anatomického (morfologického) obrazu.

Použití radiofarmak

K zhotovení metabolického obrazu je za potřebí nitrožilní aplikace speciálních radioaktivních látek, nazývaných radiofarmaka, (nejčastěji F-fluordeoxyglukóza (FDG) a F-cholín (FCH). Aplikované radioaktivní látky se z těla pacienta rychle vylučují močí, nepůsobí alergie ani neomezují řízení motorových vozidel. Pouze v případě, že vám byly podány další léky, konzultuje, prosíme, řízení motorových vozidel s lékařem.

Morfologický obraz získáváme pomoci plnohodnotného CT vyšetření s aplikací jodového kontrastu (pokud není kontraindikován). Vyšetření je časově náročné, jedná se přibližně o 3 hodiny, protože se standardně snímá velký rozsah těla (nazýváno celotělové vyšetření).

Oddělení nukleární medicíny Protonového centra nabízí následující typy PET/CT vyšetření:

Tým specialistů Protonového centra

Zárukou kvalitně provedených vyšetření je tým specialistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radiační fyziky. Jsme schopni zajistit také kvalitní vyšetření v celkové anestezii dětských pacientů, i dospělých pacientů se specifickými problémy (klaustrofobie).

Co je to hybridní zobrazení?

PET/CT vyšetření patří v rámci zobrazovacích metod k nejmodernějším. Kombinuje výhody metabolického vyšetření (PET) a strukturálního zobrazení (CT). Jedná se o tzv. hybridní zobrazení. Díky tomu umožňuje určit přesnou anatomickou lokalizaci patologického nálezu a zároveň objasnit nejasné strukturální změny. Tím se významně zvyšuje výtěžnost obou metod. Současné provedení obou vyšetření zjednodušuje jinak mnohdy zdlouhavý, pro pacienty náročný vyšetřovací proces.

Uplatnění vyšetření PET/CT

Metoda je nejčastěji využívána v onkologii – u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění, nebo s již potvrzeným nádorovým onemocněním. V tomto případě se vyšetření provádí před zahájením léčby (na základě tohoto vyšetření dochází ke změně léčebného postupu až ve 25 % případů). Vyšetření se ale také často provádí jako kontrola po provedené léčbě (zhodnocení efektu léčby a pro její případnou úpravu) nebo pro plánování radioterapie. Metoda se rovněž uplatňuje v diagnostice zánětlivých, resp. autoimunitních onemocnění, v neurologii a v kardiologii.

Více informací o o souborech cookies naleznete zde